Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO
Estonian Employees' Unions' Confederation


Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO asutati 28.septembril 1992.a. oma liikmete töö-, teenistus- ja kutsealaste, majanduslike, sotsiaalsete, hariduslike ja ühiskondlike huvide ning nendest tulenevate õiguste esindamiseks ja kaitsmiseks.

TALO osaleb sotsiaalpartnerina seadusloomes, poliitikate kujundamises, arendab üleriigilisi kollektiivseid töösuhteid ning peab töötasuläbirääkimisi valitsuse ja teiste volitatud tööandjate ühendustega.


Liikmesliidud ja juhatus


Eesti Kultuuritöötajate Ametiliit

Ago Tuuling - TALO juhatuse esimees
6419 800 / 6419 804 / 55667 536
Endla 3, Tallinn 15189
ago.tuuling@ekal.ee / talo@talo.ee
Riina Viiding - TALO juhatuse aseesimees
6464 512 / 6464 518
teatriliit@teatriliit.ee

Eesti Treenerite Ühendus

Jaak Salumets
5118 390
jaak.salumets@eok.ee

Maksu- ja Tolliametnike Ametiühing

Regina Varret
6762 186
regina.varret@emta.ee

Raadio ja Televisiooni Tehniliste Töötajate Ametiliit

Eno Pertman
6284 790 / 5052 049
eno.pertman@err.ee

Televisiooni Loometöötajate Ametiliit

Jaak Tammearu
6284 468 / 5159 690
jaak.tammearu@err.ee

Dokumendid


Kontakt


Endla 3, Tallinn 15189
6419 804 / 55667 536

Raamatupidaja - Krista Pärn
56609 553
raamat39@hot.ee